KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogóle rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie z siedzibą pod adresem ul. Noworzgowska 20, 95-080 Tuszyn.
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy: iod@oceanik.pl
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług.
  4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty realizujące na podstawie umowy z Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie usługi w zakresie obsługi kart wstępu, księgowości, rozliczeń oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.
  7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  9. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.