Cennik

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z USŁUG KRYTEJ PŁYWALNI „OCEANIK”

 

I. Opłaty podstawowe:

Wejścia indywidualne Bilet normalny Bilet ulgowy Bilet rodzinny (2+1,2,3, …)
Dzień tygodnia: Godziny: Pierwsza godzina: Pierwsza godzina: Pierwsza godzina:
Poniedziałek – Piątek 600 – 1400 14,00 zł 10,00 zł 28+4+4+4+….
1400 – 2200 15,00 zł 10,00 zł 30+4+4+4+….
Sobota, Niedziela, Święta, Wakacje 1000 – 2200 17,00 zł 10,00 zł 34+4+4+4+….

 

1. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pierwszeństwo w korzystaniu z pływalni mają zorganizowane grupy szkolne z
    terenu Gminy Tuszyn.
2. Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży uczącej się od 7-26 lat oraz emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji.
3. Bilet rodzinny przysługuje dla dwóch osób dorosłych nie korzystających z ulg oraz dla dzieci od 3 -12 lat. W bilecie rodzinnym
    każdemu dziecku przysługuje wejście w cenie 4 zł za 60 min.
4. Czas pobytu osób korzystających z pływalni po pierwszej godzinie naliczany jest od każdej rozpoczętej minuty.

 

II. Opłaty inne:

1. Osoby niepełnosprawne, na podstawie legitymacji lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, umożliwiony mają wstęp w cenie
    biletu ulgowego.
2. Dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny.
3. Dzieci od lat 3 -7 lat – 5 zł za 60 min.
4. W okresie wakacji i ferii zimowych dzieci i młodzież ucząca się od 7-16 lat – 6 zł za 60 min.
5. Zorganizowane grupy szkolne bez instruktora nauki pływania (min. 10 osób) – 6 zł za 60 min/osobę. Nie dotyczy
    zorganizowanych grup sekcji nauki i doskonalenia pływania.
6. Wynajem instruktora na nauki indywidualne – 60 zł za 45 min.
7. Wynajem instruktora dla grupy – 50 zł za 30 min.
8. Wynajem instruktora dla grupy – 60 zł za 45 min.
9. Wynajem toru w basenie sportowym – 120 zł za 60 min. – na zorganizowane, komercyjne doskonalenie pływania dla grupy od 3
    dzieci.
10. Wynajem basenu rekreacyjnego – 300 zł za 60 min – na zorganizowaną, komercyjną naukę pływania dla grupy od 3 dzieci.
11. Wynajem całego basenu sportowego – 800 zł za 60 min.
12. Bilet instruktorski – 20 zł za 60 min na indywidualne nauki pływania dla grupy do 2 dzieci.
13. Nauka pływania dla dorosłych: 240 zł / mc, zajęcia dwa razy w tygodniu po 45 min.
14. Zajęcia Aqua aerobik: 25 zł za 45 min. Dodatkowo czas operacyjny 25 min.
15. Nauka i doskonalenie pływania:
     – dzieci przedszkolne od 4 lat:
         200 zł / mc – zajęcia 2 razy w tygodniu po 30 min.
        100 zł / mc – zajęcia 1 raz w tygodniu po 30 min.
      – dzieci szkolne :
         240 zł / mc – zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 min.
        120 zł / mc – zajęcia 1 raz w tygodniu po 45 min.
    Dodatkowo czas operacyjny przewidziany na wejście i wyjście 25 min

III. Karnety.

Cena karnetu Ilość osób Ważność karnetu Kwota faktyczna
40,00 zł do 5 1 miesiąc 45,00 zł
60,00 zł do 5 2 miesiące 70,00 zł
120,00 zł do 5 3 miesiące 140,00 zł
200,00 zł do 5 4 miesiące 250,00 zł
500,00 zł do 15 4 miesiące 650,00 zł

 

IV. Zjeżdżalnia, jacuzzi, bicze wodne – korzystanie w ramach zakupionego biletu.

V. Sauny: 50 gr / min.

Sauny uruchamiane są od poniedziałku do piątku od godziny 14, natomiast w weekendy i święta od godziny 10.

VI. Dodatkowe ustalenia:
 1. Kaucja zwrotna za wydanie karnetu: 20 zł.
 2. Ekwiwalent za zgubienie lub zniszczenie paska kodowego: 50 zł.
 3. Ekwiwalent za zniszczenie zamka w szafce: 100 zł
 4. Za niewykorzystanie pierwszych 60 minut pobytu na pływalni – zwrot pieniędzy nie przysługuje, podobne jak w przypadku
     zakupionego karnetu.
  5. Korzystających z basenu sportowego obowiązuje strój kąpielowy i czepek, zaś korzystających z basenu rekreacyjnego obowiązuje
      stój kąpielowy.
  6. Ostatnie wejście na pływalnię do godziny 20:45.
  7. Kryta pływalnia nie łączy promocji.
  8. Opuszczenie hali basenowej 21:45.