Cennik

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z USŁUG KRYTEJ PŁYWALNI „OCEANIK” obowiązuje od 01.01.2023r.

 

I. Opłaty podstawowe:

Wejścia indywidualne Bilet normalny Bilet ulgowy Bilet rodzinny (2+1,2,3, …)
Dzień tygodnia:         Godziny: Pierwsza godzina: Pierwsza godzina: Pierwsza godzina:
Poniedziałek – Piątek    600    –     1400       20,00 zł         14,00 zł   40+9+9+9+….
   1400     –   2200       22,00 zł         15,00 zł   44+9+9+9+….
Sobota, Niedziela, Święta i Wakacje    1000   –     2200       24,00 zł         15,00 zł   48+9+9+9+….

 

 

1. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pierwszeństwo w korzystaniu z pływalni mają zorganizowane grupy szkolne z
terenu Gminy Tuszyn.
2. Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży uczącej się od 7-26 lat oraz emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji.
3. Bilet rodzinny przysługuje dla dwóch osób dorosłych nie korzystających z ulg oraz dla dzieci od 3 – 12 lat. W bilecie rodzinnym
każdemu dziecku przysługuje wejście w cenie 9 zł za 60 min.
4. Czas pobytu osób korzystających z pływalni po pierwszej godzinie naliczany jest od każdej rozpoczętej minuty.

 

II. Opłaty inne:

1. Osoby niepełnosprawne, na podstawie legitymacji lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, mają wstęp w cenie biletu ulgowego.
2. Dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny.
3. Dzieci od lat 3 -7 lat – 9 zł za 60 min.
4. W okresie wakacji i ferii zimowych dzieci i młodzież ucząca się od 7 do 16 lat – 12 zł za 60 min.
5. Zorganizowane grupy szkolne bez instruktora nauki pływania (min. 10 osób) – 12 zł za 60 min od osoby. Nie dotyczy
zorganizowanych grup sekcji nauki i doskonalenia pływania.
6. Wynajem toru w niecce sportowej – 200 zł za 60 min – na zorganizowane, komercyjne doskonalenie pływania dla grupy od 3
dzieci.
7. Wynajem niecki rekreacyjnej – 400 zł za 60 min – na zorganizowaną, komercyjną naukę pływania dla grupy od 3 dzieci.
8. Wynajem całej niecki sportowej – 800 zł za 60 min.
9. Bilet instruktorski – 33 zł za 60 min – indywidualne nauki pływania do 2 dzieci.
10. Zajęcia Aqua aerobiku: 30 zł za 45 min. Dodatkowo czas operacyjny na wejście i wyjście 25 min.

III. Karnety.

Cena karnetu Ilość osób Ważność karnetu Kwota faktyczna
40,00 zł do 5 1 miesiąc 45,00 zł
60,00 zł do 5 2 miesiące 70,00 zł
120,00 zł do 5 3 miesiące 140,00 zł
200,00 zł do 5 4 miesiące 250,00 zł
500,00 zł do 15 4 miesiące 650,00 zł

 

IV. Zjeżdżalnia, jacuzzi, bicze wodne – korzystanie w ramach zakupionego biletu.
Podczas zajęć z nauki pływania bicze wodne nie będą włączane.

V. Sauny: 70 gr / min.

Sauny czynne: pon – pt od godziny 14:00 (ew. po wcześniejszym ustaleniu), natomiast w weekendy i święta od godziny 10:00.

VI. Dodatkowe ustalenia:
 1. Ekwiwalent za zgubienie lub zniszczenie paska kodowego: 50 zł.
2. Ekwiwalent za zniszczenie zamka w szafce: 100 zł
3. Za niewykorzystanie pierwszych 60 minut pobytu na pływalni – zwrot pieniędzy nie przysługuje, podobne jak w przypadku
zakupionego karnetu.
4. Korzystających z basenu sportowego obowiązuje strój kąpielowy i czepek, zaś korzystających z basenu rekreacyjnego obowiązuje
stój kąpielowy.
5. Ostatnie wejście na pływalnię do godziny 20:45 na pobyt tylko godzinny.
6. Weterani lub weterani poszkodowani – na podstawie legitymacji wetereana lub weterana poszkodowanego – mają uprawnienia do
bezpłatngo korzystania z pływalni zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r ustawy o weteranach działań poza granicami państwa
(Dz.U z 2020r. poz. 2055 z późn. zmian.).
7. Promocji nie łączy się.
8. Rodzic/opiekun prawny dziecka, który wchodzi na obiekt w celu pomocy w przebraniu się podopiecznego, może wejść na obiekt tylko po
pobraniu z kasy opaski w kolorze czerwonym, która uprawnia rodzica/opiekuna do bezpłatnego wejścia tylko na 15 minut. Po przekroczeniu
tego czasu naliczona zostanie pełnopłatna opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.