Kryta pływalnia „Oceanik”

czynna jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:00 – 22:00,
w soboty, niedziele, święta
i wakacje w godzinach 10:00 – 22:00

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU

ul. Noworzgowska 20, 95-080 Tuszyn
telefon: 42 614 44 62
e-mail: oceanik@oceanik.pl

Kryta pływalnia „Oceanik” w Tuszynie wchodzi w skład Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku,
do którego należy również Hala im. Solidarności przy ul. Tysiąclecia 8, Moje Boisko „Orlik 2012” przy ul. Noworzgowskiej 30, Stadion Miejski przy ul. Poniatowskiego 13 oraz Boisko wielofunkcyjne przy ul. Szpitalnej 3.

Pływalnia kryta spełnia wymogi FINA (homologacja) zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wytycznymi m.in. UKFiS, FINA i MZiOS.

Wymiana szafek basenowych

W związku z planowaną wymianą szafek basenowych, informujemy, że w dniach 21 – 30 czerwca br. kryta pływalnia będzie nieczynna.

 

Obowiązujące obostrzenia.

W związku z występującym stanem epidemii przed wejściem na obiekt należy zapoznać się z poniższymi zasadami korzystania z pływalni.

Zasady korzystania.

Sauny

W związku z obowiązującymi obostrzeniami do dnia 25 czerwca br. (włącznie) sauny będą nieczynne.

Grota solna z tężnią

W związku z obowiązującymi obostrzeniami informujemy, że do dnia 25 czerwca grota solna będzie nieczynna.
Cennik oraz regulamin udostępniony jest w zakładce OFERTA – Grota Solna.

Przerwa w pracy kasy.

Na obiekcie obowiązują przerwy w pracy kasy:
pon-pt  18:15 – 18:30
weekend, święta 16:00-16:15

Nowa zjeżdżalnia rurowa

Zapraszamy do skorzystania z nowej zjeżdżalni rurowej z multimediami.

 

Zapisy na naukę i doskonalenie pływania

Zapisy na zajęcia nauki i doskonalenia pływania przyjmowane są pod numerem telefonu:   507 – 605 – 305.
Oferta oraz harmonogram zajęć w poniższych załącznikach.

Oferta
Harmonogram zajęć

Aqua aerobik

Zapraszamy na zajęcia z aqua aerobiku, które organizowane są w poniedziałki, środy i piątki o godz. 19.
Szczegóły pod numerem telefonu: 601-150- 510.

Komunikat o jakości wody basenowej

Ostatnie badania jakości wody basenowej wykonano w dniu 07.06.2021r. zgodnie z harmonogramem badań zatwierdzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi. Jakość wody na pływalni (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r poz.2016).

KRYTA PŁYWALNIA „OCEANIK”

Kryta pływalnia „Oceanik” w Tuszynie wchodzi w skład Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku, do którego należy również Hala im. Solidarności przy ul. Tysiąclecia 8, Moje Boisko „Orlik 2012” przy ul. Noworzgowskiej 30, Stadion Miejski przy ul. Poniatowskiego 13 oraz Boisko wielofunkcyjne przy ul. Szpitalnej 3.

Pływalnia kryta spełnia wymogi FINA (homologacja) zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,wytycznymi m.in. UKFiS, FINA i MZiOS.