Kryta pływalnia „Oceanik”

czynna jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:00 – 22:00,
w soboty, niedziele, święta
i wakacje w godzinach 10:00 – 22:00

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU

ul. Noworzgowska 20, 95-080 Tuszyn
telefon: 42 614 44 62
e-mail: oceanik@oceanik.pl

Kryta pływalnia „Oceanik” w Tuszynie wchodzi w skład Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku,
do którego należy również Hala im. Solidarności przy ul. Tysiąclecia 8, Moje Boisko „Orlik 2012” przy ul. Noworzgowskiej 30, Stadion Miejski przy ul. Poniatowskiego 13 oraz Boisko wielofunkcyjne przy ul. Szpitalnej 3.

Pływalnia kryta spełnia wymogi FINA (homologacja) zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wytycznymi m.in. UKFiS, FINA i MZiOS.

Aqua aerobik

W dniu 18 i 20 marca zajęcia z aqua aerobiku odwołane.

Nauka i doskonalenie pływania

Zapisy na zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla przedszkolaków 4-5 lat i dzieci w wieku szkolnym przyjmowane będą od 16 sierpnia. O szczegóły proszę pytać w kasie pływalni lub pod numerem telefonu: 42-614-44-62. Obecnie brak miejsc.

Aqua aerobik

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy o godzinie 19:00.
Szczegóły pod numerem telefonu: 601-150- 510.

BRODZIK DLA DZIECI

Informujemy, że z przyczyn formalno-prawnych brodzik, przeznaczony dla dzieci do lat 7,  w którym znajduje się zjeżdżalnia „Słonik” jest nieczynny.

Nauka Pływania dla dorosłych

Od września do maja prowadzimy naukę pływania dla dorosłych.
Zapisy pod numerem telefonu 42-614-44-62 przyjmowane będą od 16 sierpnia br.

Grota solna z tężnią

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Groty Solnej z tężnią solankową, która mieści się w budynku Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie.
Cennik oraz regulamin udostępniony jest w zakładce OFERTA – Grota Solna.

Komunikat o jakości wody basenowej

Ostatnie badania jakości wody basenowej wykonano w dniu 04.03.2019r. zgodnie z harmonogramem badań zatwierdzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi. Jakość wody na pływalni (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r poz.2016).

KRYTA PŁYWALNIA „OCEANIK”

Kryta pływalnia „Oceanik” w Tuszynie wchodzi w skład Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku, do którego należy również Hala im. Solidarności przy ul. Tysiąclecia 8, Moje Boisko „Orlik 2012” przy ul. Noworzgowskiej 30, Stadion Miejski przy ul. Poniatowskiego 13 oraz Boisko wielofunkcyjne przy ul. Szpitalnej 3.

Pływalnia kryta spełnia wymogi FINA (homologacja) zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,wytycznymi m.in. UKFiS, FINA i MZiOS.