Kryta pływalnia „Oceanik”

czynna jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:00 – 22:00,
w soboty, niedziele, święta
i wakacje w godzinach 10:00 – 22:00

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU

ul. Noworzgowska 20, 95-080 Tuszyn
telefon: 42 614 44 62
e-mail: oceanik@oceanik.pl

Kryta pływalnia „Oceanik” w Tuszynie wchodzi w skład Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku,
do którego należy również Hala im. Solidarności przy ul. Tysiąclecia 8, Moje Boisko „Orlik 2012” przy ul. Noworzgowskiej 30, Stadion Miejski przy ul. Poniatowskiego 13 oraz Boisko wielofunkcyjne przy ul. Szpitalnej 3.

Pływalnia kryta spełnia wymogi FINA (homologacja) zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wytycznymi m.in. UKFiS, FINA i MZiOS.

Promocja w wakacje

Informujemy, że w czasie wakacji tj. od dnia 25.VI – 31.VIII. dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat umożliwiony mają zakup biletu w cenie promocyjnej 9 zł za 60 min. Zapraszamy.

Grota solna z tężnią

Cennik oraz regulamin udostępniony jest w zakładce OFERTA – Grota Solna.

Zapisy na naukę i doskonalenie pływania

Zapisy na zajęcia nauki i doskonalenia pływania przyjmowane są pod numerem telefonu:   507 – 605 – 305.

Brodzik dla dzieci.

Informujemy, że z przyczyn formalno-prawnych brodzk ze zjeżdżalnią typu Słoń jest nieczynny.

Praca w wakacje.

W czasie wakacji tj. od dnia 1 lipca  – 31 sierpnia br. kryta pływalnia czynna jest codziennie od godz. 10.
Zapraszamy

Przerwa w pracy kasy.

Na obiekcie obowiązują przerwy w pracy kasy:
pon – pt  18:15 – 18:30
weekend, święta 16:00 – 16:15

Sauny

Strefa saun czynna jest codziennie (pon – pt) od godz. 14, natomiast w weekendy i święta od godz. 10.

Aqua aerobik

Zapraszamy na zajęcia z aqua aerobiku, które organizowane są w poniedziałki, środy i piątki o godz. 19.
Szczegóły pod numerem telefonu: 601-150- 510.

Komunikat o jakości wody basenowej

Ostatnie badania jakości wody basenowej wykonano w dniu 18.07.2022r. zgodnie z harmonogramem badań zatwierdzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi. Jakość wody na pływalni (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r poz.2016).

KRYTA PŁYWALNIA „OCEANIK”

Kryta pływalnia „Oceanik” w Tuszynie wchodzi w skład Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku, do którego należy również Hala im. Solidarności przy ul. Tysiąclecia 8, Moje Boisko „Orlik 2012” przy ul. Noworzgowskiej 30, Stadion Miejski przy ul. Poniatowskiego 13 oraz Boisko wielofunkcyjne przy ul. Szpitalnej 3.

Pływalnia kryta spełnia wymogi FINA (homologacja) zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,wytycznymi m.in. UKFiS, FINA i MZiOS.