Jacuzzi, sauna, brodzik

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI

1. Dzieci do lat 7 przebywają w jacuzzi wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, tak aby opiekun w
    każdej chwili mógł pomóc dziecku.
2. Osoby niepełnosprawne znajdujące się na terenie pływalni pod nadzorem opiekuna mogą
    korzystać z jacuzzi tylko w jego obecności.
3. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi należy umyć całe ciało mydłem pod prysznicem.
4. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia,
    itd.) mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Za skutki zdrowotne
    przebywania tych osób w jacuzzi Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.
5. Wejście do jacuzzi może się odbywać wyłącznie przez przystosowane do tego schodki z poręczą.
6. Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
7. Zalecany łączny pobyt w jacuzzi nie dłuższy niż 20 minut dziennie.
8. Kąpiel w jacuzzi odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
9. Osobom przebywającym w jacuzzi zabrania się manipulowania przy dyszach i pokrętłach.
10. W jacuzzi, może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób.
11. Głębokość jacuzzi wynosi 75 cm.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY.


1. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Korzystanie z sauny w stroju innym niż
    bawełniany może spowodować jego zniszczenie lub uczulenie ciała.
2. Przed wejściem do sauny ciało należy umyć i osuszyć ręcznikiem.
3. W saunie należy siedzieć lub leżeć na ławkach na własnym suchym ręczniku.
4. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach i zegarkach, może
    spowodować oparzenia.
5. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
6. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
    1) chore na serce
    2) z nadciśnieniem, po udarach,
    3) z chorobami naczyń krwionośnych,
    4) ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,
    5) z gorączką,
    6) chore na tarczycę,
    7) w ciąży,
    8) chore na padaczkę (epilepsję),
    9) dzieci do lat 10.
 7. Zalecany czas jednorazowego pobytu w saunie do 15 minut.
 8. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazane jest schłodzenie ciała i wypoczynek.
 9. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając dla
      siebie odpowiednią temperaturę wody, po spłukaniu ciała można wejść do basenu.
10. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy
       skonsultować się z lekarzem.
 11. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia,
       itd.) mogą korzystać z sauny wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
 12. UWAGA! Z sauny można korzystać tylko na własną odpowiedzialność.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BRODZIKA

1. Brodzik jest integralną częścią Pływalni.
2. Rodzic lub opiekun dziecka korzystającego z brodzika ma obowiązek
    zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi i znakami.
3. Brodzik dostępny jest wyłącznie dla dzieci pod stałą opieką rodzica lub
    dorosłego opiekuna.
4. Rodzic lub opiekun jest zobowiązany do bezwzględnego nadzorowania
    dziecka podczas korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych oraz
    przebywania blisko lustra wody w takim miejscu, z którego widziałby
    dziecko i sam byłby przez niego widziany.
5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
    bezpieczeństwu innych osób korzystających brodzika i hali basenowej lub
    mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
    1) wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
    2) korzystania z brodzika w przypadku zamknięcia dostępu liną lub w inny
        widoczny sposób,
    3) wpychania lub wrzucania dzieci do brodzika,
    4) przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni,
    5) wskakiwania do brodzika zwłaszcza z rozbiegu.
6. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszych zasad pełnią: rodzic, opiekun
    i ratownicy. Wszystkie dzieci korzystające z brodzika powinny
    bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
7. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy
    regulaminu będą usuwane z terenu brodzika, a także z terenu Pływalni.

DYREKTOR
MCSiW w Tuszynie