WODNY PLAC ZABAW

Zapraszamy serdecznie na WODNY PLAC ZABAW.

Plac zabaw będzie do dyspozycji na ternie krytej pływalni „OCEANIK” w terminie od 24.07.2023r. do 06.08.2023r.

WODNY PLAC ZABAW DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZABAWY

Regulamin korzystania z Wodnego Placu Zabaw poniżej.

Regulamin Korzystania z Wodnego Placu Zabaw 

 1. Wodny plac zabaw znajduje się na terenie krytej pływalni „OCEANIK”.
 2. Wodny plac zabaw jest czynny w godzinach otwarcia pływalni (10:00- 22:00).
 3. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia.
 4. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wodnego placu zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw jest na własną odpowiedzialność.
 6. Z Wodnego Placu Zabaw jednorazowo może korzystać 8 osób.
 7. Przed wejściem na plac zabaw korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.
 8. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.
 9. Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się:
 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,
 • skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu,
 • korzystania z Wodnego Placu Zabaw w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej),
 • zabrania się przepływania pod modułami,
 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
 • wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.
 1. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 2. Na terenie Wodnego Placu Zabaw obowiązuje ruch jednokierunkowy.
 3. Osoby korzystające z wodnego placu zabaw obowiązane są do ścisłego  przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie krytej pływalni „OCEANIK”.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu krytej pływalni „OCEANIK” bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
 5. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać do kierownictwa Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie.
 6. Regulamin wchodzi w życie dnia 24.07.2023r. i obowiązuje do chwili demontażu placu zabaw, czyli do 06.08.2023r. do godz. 20:00.                                                                        Dyrektor MCSiW w Tuszynie