Łącznie 60 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wolbórz brało udział w drugiej edycji programu „Umiem pływać”, który zapozna ich z podstawami umiejętności pływania. Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Zajęcia realizowane były na obiekcie krytej pływalni Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie od 18 września do 30 listopada 2018r. w blokach po 45 minut. Program obejmował łącznie 20 godzin lekcyjnych.
Chcemy zachęcić dzieci do aktywności fizycznej oferując im szeroki wachlarz zajęć. Nauka pływania połączona z zabawą jest bardzo dobrze odbierana przez najmłodszych, bez względu na poziom ich umiejętności i sprawności fizycznej.