Zapraszamy mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego do wzięcia udziału w spotkaniach dotyczących kierunków działań proponowanych w powstającym dokumencie. Harmonogram spotkań konsultacyjnych.
W trakcie konsultacji zostaną zaprezentowane wyniki dotychczasowych prac nad Planem. Uczestnicy będą mogli również przedyskutować i zaproponować własne działania w zakresie komunikacji zbiorowej i indywidualnej (w tym rowerowej i pieszej).

Wstępny projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dostępny tutaj

https://www.lom.lodz.pl/wp-content/uploads/PROJEKT-SUMP-%C5%81OM.pdf

Uwagi oraz wnioski do projektu SUMP można zgłosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: biuro@lom.lodz.pl wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do Wstępnego projektu SUMP ŁOM” lub przez formularz elektroniczny: https://forms.office.com/e/4z0JX2jkXs.
Opinia powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres e-mail wnioskodawcy oraz treść wniosku.
Termin zgłaszania wniosków – 30.11.2023 r.