Konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego do wzięcia udziału w spotkaniach dotyczących kierunków działań proponowanych w powstającym dokumencie. Harmonogram spotkań konsultacyjnych.
W trakcie konsultacji zostaną zaprezentowane wyniki dotychczasowych prac nad Planem. Uczestnicy będą mogli również przedyskutować i zaproponować własne działania w zakresie komunikacji zbiorowej i indywidualnej (w tym rowerowej i pieszej).

Wstępny projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dostępny tutaj

https://www.lom.lodz.pl/wp-content/uploads/PROJEKT-SUMP-%C5%81OM.pdf

Uwagi oraz wnioski do projektu SUMP można zgłosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: biuro@lom.lodz.pl wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do Wstępnego projektu SUMP ŁOM” lub przez formularz elektroniczny: https://forms.office.com/e/4z0JX2jkXs.
Opinia powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres e-mail wnioskodawcy oraz treść wniosku.
Termin zgłaszania wniosków – 30.11.2023 r.

W trakcie trwającej przerwy na ternie pływalni OCEANIK wykonane zostały poniższe remonty

W trakcie trwającej przerwy na ternie pływalni OCEANIK wykonane zostały poniższe remonty:

– odbudowa dwóch saun fińskich,

– odnowienie pomieszczenia przed saunami,

– odnowienie sauny parowej

– wymiana 8 szt. przebieralni w szatni damskiej i męskiej.

Proszę o umieszczenie zdjęć i informacji na stronie.

Sauny i pływalnia zostają uruchomione od jutra, czyli od 16.09.2023r.

Wodny plac zabaw

W dniach od 24.07.2023r. do 06.08.2023r. na ternie pływalni „OCEANIK” będzie do dyspozycji wszystkich chętnych WODNY PLAC ZABAW.

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z atrakcji.

Informacje dotyczące zasad korzystania z Wodnego Placu Zabaw w zakładce Regulamin.

Akcja „Bezpieczne wakacje”

Po raz kolejny już dzięki uprzejmości Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Ratowników z Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie, w dniu 1o czerwca br. została przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Tuszynie akcja informacyjno – edukacyjna pn.: „Bezpieczne wakacje”. Akcja ta była skierowana do dzieci z klas I i stanowiła cenne źródło informacji dla dzieci, nauczycieli oraz wychowawców. Celem akcji była popularyzacja, podniesienie świadomości społecznej oraz promocja bezpiecznego zachowania w wodzie oraz nad wodą i terenach przywodnych podczas letniego wypoczynku. W trakcie prelekcji dzieci miały również okazję poćwiczyć udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznać się ze sprzętem pomocniczym i ratunkowym. Gorące miesiące sprzyjają spędzaniu czasu nad wodą. Brak przezorności oraz brawura mogą doprowadzić do nieszczęśliwych wypadków dlatego przestrzegamy przed takim nieodpowiedzialnym zachowaniem.

Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca br. na obiekcie krytej pływalni „Oceanik” odbyły się zawody pływackie pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. Celem organizacji zawodów pod nazwą „Impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego” była popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz różnych form pływania wśród mieszkańców Powiatu. Zorganizowane zawody pływackie rozegrane zostały w czterech kategoriach wiekowych: 4-6, 7-8, 9-11 i 12-16 lat, w których wystąpiły po trzy konkurencje. Zawodnicy, którzy otrzymali największą ilość punktów w poszczególnych konkurencjach w swoich kategoriach wiekowych zajęli kolejno I, II i III miejsce. Dla zwycięzców, w poszczególnych kategoriach wiekowych, ufundowane zostały puchary, medale oraz pamiątkowe dyplomy. Natomiast wśród wszystkich uczestników imprezy rozdane zostały nagrody rzeczowe.


XII Międzyszkolne zawody pływackie

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie w dniu 4 kwietnia 2019r objął honorowy patronat nad organizacją XII Międzyszkolnych Zawodów Pływackich Szkól Podstawowych z terenu Gminy Tuszyn. W zawodach jako gospodarze udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Tuszynie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Górkach i Wodzinie Prywatnym. Gościnnie zawitała na nasz obiekt Szkoła Podstawowa ze Rzgowa. Oprócz wyścigów indywidualnych na dystansie 25 i 50 m zawodnicy wzięli udział w sztafecie 12 x 25 m stylem dowolnym. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie wywalczyli puchar za zajęcie I miejsca w sztafecie międzyszkolnej. Wszystkim zwycięzcą serdecznie gratulujemy, jednocześnie dziękując całej kadrze pedagogicznej za przygotowanie uczniów.