Na terenie hali sportowo-widowiskowej wymienione zostało oświetlenie

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w

Tuszynie informuje, że na terenie hali sportowo-widowiskowej wymienione zostało oświetlenie hali. Wymieniono 50 szt. lamp oświetlających halę.

Zamontowano nowoczesne, energooszczędne lamy LED, które lepiej doświetlą cały obszar hali, ale oprócz tego przyczynią się do oszczędności związanych z zużyciem energii elektrycznej.

Dyrektor

MCSiW w Tuszynie

Konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego do wzięcia udziału w spotkaniach dotyczących kierunków działań proponowanych w powstającym dokumencie. Harmonogram spotkań konsultacyjnych.
W trakcie konsultacji zostaną zaprezentowane wyniki dotychczasowych prac nad Planem. Uczestnicy będą mogli również przedyskutować i zaproponować własne działania w zakresie komunikacji zbiorowej i indywidualnej (w tym rowerowej i pieszej).

Wstępny projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dostępny tutaj

https://www.lom.lodz.pl/wp-content/uploads/PROJEKT-SUMP-%C5%81OM.pdf

Uwagi oraz wnioski do projektu SUMP można zgłosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: biuro@lom.lodz.pl wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do Wstępnego projektu SUMP ŁOM” lub przez formularz elektroniczny: https://forms.office.com/e/4z0JX2jkXs.
Opinia powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres e-mail wnioskodawcy oraz treść wniosku.
Termin zgłaszania wniosków – 30.11.2023 r.

W trakcie trwającej przerwy na ternie pływalni OCEANIK wykonane zostały poniższe remonty

W trakcie trwającej przerwy na ternie pływalni OCEANIK wykonane zostały poniższe remonty:

– odbudowa dwóch saun fińskich,

– odnowienie pomieszczenia przed saunami,

– odnowienie sauny parowej

– wymiana 8 szt. przebieralni w szatni damskiej i męskiej.

Proszę o umieszczenie zdjęć i informacji na stronie.

Sauny i pływalnia zostają uruchomione od jutra, czyli od 16.09.2023r.

Wodny plac zabaw

W dniach od 24.07.2023r. do 06.08.2023r. na ternie pływalni „OCEANIK” będzie do dyspozycji wszystkich chętnych WODNY PLAC ZABAW.

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z atrakcji.

Informacje dotyczące zasad korzystania z Wodnego Placu Zabaw w zakładce Regulamin.